pletiva za skvělé ceny

NAVIGACE (přeskočit):

Hledáme montážní firmy z celé ČR. Cenu Vaší práce akceptujeme-registrujte se!

GARANTUJEME Vám NEJNIŽŠÍ CENU SLOUPKŮ A PLETIVA NA TRHU !!! Pošlete nám odkaz na stránku, kde je lepší cena a rádi Vám cenu snížíme o 3%
Objednáte-li plot na klíč získáte slevu na materiál až 7%.

Staòte se našim zástupcem ve Vašem kraji

Každé zaregistrované montážní firmì, bude-li mít zájem, budeme zasílat objednávky na stavbu drátìného oplocení vypoèítané prostøednictvím kalkulátoru na www.drateneploty.cz.

Veškerý materiál potøebný ke stavbì oplocení dodáme pøímo na místo realizace (bude - li to možné) nebo Vám (montážní firmì)

U nás neplatíte žádné roèní poplatky, jako tomu je dobrým zvykem u firem, které nabízí zasílání nepøeberného množství poptávek. Nemusíte investovat do drahé reklamy!!!
Platíte pouze pøedem stanovenou provizi, za pøijatou objednávku.

Další pøedností je nákup veškerého zboží na tìchto stránkách se slevou až 10%.

Máte-li zájem dozvìdìt se o této službì v nadcházející tìžké dobì více informací, neváhejte se registrovat. Rádi Vás kontaktujeme a domluvíme bližší podmínky spolupráce.

Registraèní formuláø:

* povinné údaje
Kontaktní osoba:


Fakturaèní adresa:
,
 


Ostatní údaje:
 (pro zasílání objednávek)  

Zpìt na Navigaci

Nejvetší on-line kalkulátor drátených plotu na klíc
Drátené ploty - Kvalitní ploty na klíc

| © 2005 - 2020 Ceský hácek, všechna práva vyhrazena